Odgovorni za obdelavo

HANNA SERVICE d.o.o., Sermin 75H – Bertoki, 6000 KOPER, ID za DDV SI92346669

(v nadaljevanju: )

 1. SPLOŠNE INFORMACIJE

Izjava o zaščiti osebnih podatkov  HANNA SERVICE d.o.o. se spreminja z dnem 25.5.2018. S koriščenjem naših proizvodov in storitev nam zaupate svoje osebne podatke. V tej izjavi je navedeno, katere podatke hranimo, na kakšen način jih obdelujemo ter za katere namene jih uporabljamo.

 1. Za obdelavo podatkov so odgovorne naslednje osebe:

Predstavnik, gospod Renzo ANDREOTTI

Tel.: +386 (0)5 9096690

e-mail naslov: r.andreotti@hannaservice.eu

 

 1. V kolikor bomo v času svojega poslovanja koristili pomoč zunanjih sodelavcev za obdelavo vaših osebnih podatkov, smo dolžni le-te zaščititi.

 

 1. VRSTE OSEBNIH PODATKOV

 

Varujemo in obdelujemo naslednje osebne podatke:

 

 1. ime in priimek, naslov, davčna številka oz. osebna identifikacijska številka, mobilna telefonska številka in podatki o kontaktih: (e-mail naslov, telefonska številka), podatek o vrsti in vsebini vašega naročniškega razmerja ter podatek o vašem kreditu.
 2. Ostale osebne podatke, kateri so nujno potrebni za reševanje nesporazumov ali za izpolnjevanje zakonsko označenih obveznosti, kot so osebne izkaznice, bančni računi, pooblastila za podpisovanje ali zastopanje.

 

 1. OBDOBJE HRANJENJA

 

 1. Vaše osnovne osebne podatke bomo brisali po prenehanju pogodbenega razmerja, najkasneje pa po prenehanju vseh zakonskih obveznostih povezanih s hranjenjem osebnih podatkov.

 

Prosimo vas, da vzamete v razmislek, da vaših podatkov ne brišemo:

 • Kadar je proti vam sprožen postopek prisilne poravnave, zaradi neplačanih obveznosti.
 • Kadar je proti vam vložena pritožba za proizvod ali storitev vse do zaključka postopka po pritožbi, v skladu s pravili.

 

 1. Ostali vaši osebni podatki se brišejo po prenehanju veljavnosti sporazuma, najkasneje po prenehanju veljavnosti vseh obveznosti, razen v primeru, ko gre za prekinitev postopka prisilne poravnave zaradi neplačanih obveznosti ali pa ko gre za pritožbo zoper proizvod ali storitev, vse do zaključka postopka pritožbe, v skladu s predpisanimi pravili.

 

 1. NAČINI IN NAMEN ZBIRANJA IN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

 

Vse oblike vaših osebnih podatkov se obravnavajo po našem legitimnem interesu z vašo privolitvijo v naslednje namene:

 

 1. Izpolnitev dogovora in z zakonom nekatere določene obveznosti
 2. Odkrivanje zlorabe
 3. Bonitetna ocena in poplačilo terjatev

 

Obdelava podatkov iz te Izjave je potrebna za zaključevanje sporazuma z nami ali za izpolnitev zaključenega sporazuma. V kolikor nam ne dostavite enake podatke, ne bomo mogli izpolniti svoje obveznosti iz sporazuma do vas.

 

 1. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

 

Vaše osebne podatke iz 2. člena te izjave (na podlagi našega interesa in z vašo privolitvijo, v skladu z omenjeno Izjavo o varovanju podatkov) lahko posredujemo vaše podatke tretjim osebam, katere jih lahko uporabljajo v izključne namene, ki ga predvideva ta Izjava.

 

 1. UPRAVLJANJE SOGLASJA

 

 1. Soglasje za upravljanje z vašimi podatki lahko v vsakem trenutku prekličete. Prav tako lahko v vsakem trenutku ugovarjate glede upravljanja z vašimi osebnimi podatki. Vse spremembe lahko v skladu s 7. členom te Izjave, preko spletne aplikacije, klicem na telefonsko številko 00398 5 9096690 ali pa osebno na našem naslovu.
 2. Izjavo o varovanju vaših podatkov lahko vedno ponovno obnovite.
 3. Soglasje, katero ste podpisali velja vedno za vse naše produkte in opravljene storitve.

 

 1. VPRAŠANJA O PRAVICAH

 

 1. Pravica do preklica Izjave o varovanju podatkov

Bomo ravnali z vašimi podatki kateri so nepopolni ali napačni, nas lahko v bilo katerem trenutku prosite, da jim dopolnimo ali popravimo.

 

 1. Pravica do brisanja podatkov

Od nas lahko zahtevate brisanje svojih osebnih podatkov v primeru, da smo jih napačno oz. protizakonito obravnavali in vam s tem povzročilo škodo. Upoštevajte prosim, da lahko obstajajo razlogi, kateri lahko v tistem trenutki onemogočajo izbris, na primer z zakonsko predpisanimi pogoji arhiviranja.

 

 1. Pravica do omejitve obdelave podatkov

Od nas lahko zahtevate omejitev posredovanje svojih podatkov:

 • V kolikor oporekate pravilnost podatkov v obdobju, kateri nam omogoča preveritev točnost vaših podatkov.
 • V kolikor je bila obdelava podatkov nezakonita, ali zavračate brisanje in namesto tega zahtevate omejitev uporabe podatkov.
 • V kolikor nam podatki niso več potrebni za predvidene namene ali so vam še vedno potrebni za uveljavljanje zakonskih zahtev.
 • V kolikor ste vložili pritožbo glede posredovanja teh podatkov.

 

 1. Pravica do pritožbe

V kolikor vaše podatke posredujemo zaradi opravljanja nalog javnega interesa ali nalog javnih organov ali se pri obdelavi podatkov sklicujemo na naše legitimne interese, lahko podate pritožbo zoper take obdelave podatkov, v kolikor obstaja interes zaščite vaših podatkov.

 

 1. Pravica do pritožbe

V kolikor mislite da smo pri obdelavi vaših podatkov kršili slovenske ali evropske predpise o varovanju osebnih podatkov, vas prosimo, da se obrnete na nas, z namenom da skupno rešimo vsa nastala vprašanja.

 

 1. Uresničenje pravic

V kolikor želite ohraniti eno od zgoraj omenjenih pravic, se prosim obrnite na nas. Podatke o naših kontaktih lahko dobite iz 1. točke te Izjave o varovanju osebnih podatkov.

 

 1. Preverjanje identitete

V kolikor se pojavi dvom lahko zahtevamo dodatne informacije glede preverjanja vaše identitete. To služi za zaščito vaših osebnih pravic na zasebnem področju.

 

 1. Zloraba pravic

V kolikor se prepogosto in očitno poslužujete nekaterih od zgoraj navedenih pravic z očitnim namenom zlorabe, si pridržujemo pravico zaračunati administrativne stroške, kateri so nastali pri obravnavi vaših zahtev.

 

HANNA SERVICE D.O.O.

Direktor

Renzo ANDREOTTI